Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 22 Март 2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4 Април 2017

Процедура: пряко договаряне
Статус: Прекратена

Изпълнителят ще обслужва общата кореспонденция на Агенция по вписванията чрез неуниверсална пощенска услуга - куриерска услуга, по Закона за пощенските услуги. Предметът включва приемане, превозване, доставяне, връчване и - при поискване от Възложителя - осведомяване за движението на куриерските пратки.

Обявление за възложена поръчка - прекратена

Декларация по чл. 6,ал. 2 от ЗМИП
docx файл, 20,5 KB, качено на 22.03.2017

docx document

O_1_Образец ЕЕДОП_куриерски_услуги_2017
doc файл, 213,0 KB, качено на 22.03.2017

doc document

Проект договор куриерски услуги
doc файл, 78,0 KB, качено на 22.03.2017

doc document

Технически спецификации куриерски услуги 2017
docx файл, 46,1 KB, качено на 22.03.2017

docx document

Техническо предложение куриерски услуги
doc файл, 44,5 KB, качено на 22.03.2017

doc document

Ценово предложение куриерски услуги
doc файл, 173,0 KB, качено на 22.03.2017

doc document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
docx файл, 16,5 KB, качено на 22.03.2017

docx document

Методика за оценка
doc файл, 52,0 KB, качено на 22.03.2017

doc document

Доклад от 12.05.2017 г., утвърден на 15.05.2017 г.
pdf файл, 893,0 KB, качено на 05.06.2017

pdf document

Решение №РД-04-8/02.06.2017 г. за прекратяване
pdf файл, 187,0 KB, качено на 05.06.2017

pdf document

Обявление за възложена поръчка - прекратена
pdf файл, 1,2 MB, качено на 05.07.2017

pdf document