Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 24 Фев. 2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31 Март 2017

Процедура: открита

Процедура: открита

Предоставяне на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки намиращи се в офисни помещения на Възложителя), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране с минимално забавяне в рамките на единна мрежа, използваща протоколите за пренос на данни въз основа IP VPN мрежа.

Документация
docx файл, 85,0 KB, качено на 24.02.2017

docx document

Технически спецификации
docx файл, 67,9 KB, качено на 24.02.2017

docx document

O_1_Образец ЕЕДОП_IP_VPN_2017.
doc файл, 216,0 KB, качено на 24.02.2017

doc document

Методика за оценка
doc файл, 71,5 KB, качено на 15.03.2017

doc document

Техническо предложение
docx файл, 37,7 KB, качено на 24.02.2017

docx document

Ценово предложение_
docx файл, 42,5 KB, качено на 15.03.2017

docx document

Проект на договор _IP_VPN_2017
docx файл, 39,4 KB, качено на 24.02.2017

docx document

Разяснения
pdf файл, 208,0 KB, качено на 05.04.2017

pdf document

Съобщение за спиране на поръчката
docx файл, 13,3 KB, качено на 31.03.2017

docx document