Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 10 Май 2011

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10 Май 2011

Обявление
външна връзка

 document

Решение
външна връзка

 document

Проект на договора,
pdf файл, 319,8 KB, качено на 10.05.2011

pdf document

Образец на техническата оферта,
doc файл, 35,5 KB, качено на 10.05.2011

doc document

Образец на ценова оферта,
doc файл, 26,5 KB, качено на 10.05.2011

doc document

Образец на информационен лист,
doc файл, 34,0 KB, качено на 10.05.2011

doc document

Образец на списък с договори,
doc файл, 33,0 KB, качено на 10.05.2011

doc document