Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 21 Дек. 2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Предоставяне на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки, намиращи се в офисни помещения на Възложителя), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране с минимално забавяне в рамките на единна мрежа, използваща протоколите за пренос на данни въз основа IP VPN мрежа. Преместване на съществуващи VPN точки, откриване на нови, закриване.

Решение в РОП

Обявление в РОП

Обявление в ОВЕС

Съобщение за спиране - 31.01.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - отменена - 20.04.2018 г. - към РОП

Решение за откриване №РД-04-15/21.12.2017 г.
pdf файл, 1012,5 KB, качено на 21.12.2017

pdf document

Обявение
pdf файл, 1,7 MB, качено на 21.12.2017

pdf document

Документация - изисквания и указания
docx файл, 85,3 KB, качено на 21.12.2017

docx document

Техническа спецификация
docx файл, 57,0 KB, качено на 21.12.2017

docx document

Методика
docx файл, 30,0 KB, качено на 21.12.2017

docx document

Образец 1 - ЕЕДОП
doc файл, 216,0 KB, качено на 21.12.2017

doc document

Образец 2 - декларация ЗМИП
docx файл, 18,2 KB, качено на 21.12.2017

docx document

Образец 3 - Техническо предложение
docx файл, 26,4 KB, качено на 21.12.2017

docx document

Образец 4 - Ценово предложение
docx файл, 21,9 KB, качено на 21.12.2017

docx document

Проект на договор
docx файл, 54,1 KB, качено на 21.12.2017

docx document

Обявление за възложена поръчка отменена
pdf файл, 1,5 MB, качено на 20.04.2018

pdf document