Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 16 Ноев. 2012

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16 Ноев. 2012

Решение
външна връзка

 document

Обявление
външна връзка

 document

Съдържание,
doc файл, 48,5 KB, качено на 16.11.2012

doc document

Указания към участниците,
doc файл, 109,0 KB, качено на 16.11.2012

doc document

Методика за оценка,
doc файл, 109,0 KB, качено на 16.11.2012

doc document

Техническо задание,
doc файл, 200,5 KB, качено на 16.11.2012

doc document

Техническо предложение,
doc файл, 45,0 KB, качено на 16.11.2012

doc document

Ценово предложение,
doc файл, 131,0 KB, качено на 16.11.2012

doc document

Образец на списък с договори,
doc файл, 33,5 KB, качено на 16.11.2012

doc document

Образец на информационен лист,
doc файл, 34,0 KB, качено на 16.11.2012

doc document

Проект на договор,
doc файл, 156,5 KB, качено на 16.11.2012

doc document

Пояснение,
pdf файл, 89,4 KB, качено на 16.11.2012

pdf document

Пояснение,
pdf файл, 71,7 KB, качено на 16.11.2012

pdf document

Пояснение,
pdf файл, 192,2 KB, качено на 16.11.2012

pdf document