Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 21 Авг. 2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21 Авг. 2014

Методика,
docx файл, 17,0 KB, качено на 21.08.2014

docx document

Проект на договор,
doc файл, 147,0 KB, качено на 21.08.2014

doc document

Техническо задание,
docx файл, 76,4 KB, качено на 21.08.2014

docx document

Указания,
doc файл, 51,0 KB, качено на 21.08.2014

doc document

Декларация по чл. 47, ал. 9,
doc файл, 26,5 KB, качено на 21.08.2014

doc document

Протокол,
pdf файл, 985,0 KB, качено на 21.08.2014

pdf document