Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 23 Юни 2011

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23 Юни 2011

Обявление
външна връзка

 document

Решение
външна връзка

 document

Съдържание,
doc файл, 45,5 KB, качено на 23.06.2011

doc document

Пълно описание на обхвата на поръчката,
doc файл, 38,5 KB, качено на 23.06.2011

doc document

Приложение с техниката по ОП1,
doc файл, 92,5 KB, качено на 23.06.2011

doc document

Списък с адресите по ОП1,
xls файл, 38,5 KB, качено на 23.06.2011

xls document

Приложение с техниката по ОП2,
doc файл, 85,5 KB, качено на 23.06.2011

doc document

Списък с адресите по ОП2,
xls файл, 22,5 KB, качено на 23.06.2011

xls document

Приложение с техниката по ОП3,
doc файл, 250,5 KB, качено на 23.06.2011

doc document

Образец на техническа оферта,
doc файл, 36,5 KB, качено на 23.06.2011

doc document

Образец на ценова оферта,
doc файл, 27,0 KB, качено на 23.06.2011

doc document

Указания за участие,
doc файл, 199,5 KB, качено на 23.06.2011

doc document

Проект на договор,
doc файл, 64,5 KB, качено на 23.06.2011

doc document

Образец на информационен лист,
doc файл, 34,0 KB, качено на 23.06.2011

doc document

Образец на списък с договори,
doc файл, 33,0 KB, качено на 23.06.2011

doc document