Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 29 Окт. 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10 Дек. 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 00447-2015-0014

Осигуряването на комуникационната свързаност за нуждите на Агенция по вписванията въз основа на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки, намиращи се в офисни помещения на Възложителя), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране на IP пакетите в рамките на единна мрежа. 

Методика за оценка след решение за промяна
doc файл, 134,0 KB, качено на 12.11.2015

doc document

пълно описание след решение за промяна
doc файл, 191,5 KB, качено на 12.11.2015

doc document

Ценово предложение след решение за промяна
docx файл, 42,3 KB, качено на 12.11.2015

docx document

образци след решение за промяна
docx файл, 45,0 KB, качено на 12.11.2015

docx document

указания след решение за промяна
docx файл, 45,8 KB, качено на 29.10.2015

docx document

Проект на договор след решение за промяна
docx файл, 34,1 KB, качено на 29.10.2015

docx document

Разяснения
pdf файл, 40,8 KB, качено на 20.11.2015

pdf document

Протокол 1
pdf файл, 411,2 KB, качено на 14.01.2016

pdf document

Протокол 1
pdf файл, 407,0 KB, качено на 15.01.2016

pdf document

Отваряне на ценовите предложения
docx файл, 13,7 KB, качено на 11.01.2016

docx document

Протокол 2
pdf файл, 577,1 KB, качено на 14.01.2016

pdf document

Протокол 2
pdf файл, 575,5 KB, качено на 15.01.2016

pdf document

Решение
pdf файл, 648,3 KB, качено на 15.01.2016

pdf document

Протокол 3
pdf файл, 444,2 KB, качено на 15.01.2016

pdf document

Договор
pdf файл, 4,1 MB, качено на 04.02.2016

pdf document

Решение за промяна
външна връзка

 document