Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 12 Окт. 2012

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12 Окт. 2012

Покана
външна връзка

 document

Указания към участниците,
doc файл, 68,5 KB, качено на 12.10.2012

doc document

Методика за оценка,
doc файл, 109,5 KB, качено на 12.10.2012

doc document

Техническо задание,
doc файл, 200,5 KB, качено на 12.10.2012

doc document

Техническо предложение,
doc файл, 55,0 KB, качено на 12.10.2012

doc document

Ценово предложение,
doc файл, 140,5 KB, качено на 12.10.2012

doc document

Пояснение,
pdf файл, 43,0 KB, качено на 12.10.2012

pdf document