Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 12 Окт. 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП

Към АОП: 

Решение:

Обявление за възложена поръчка: 

Обявление за приключване на договор: 

Решение
pdf файл, 1,3 MB, качено на 12.10.2018

pdf document

Покана
pdf файл, 12,0 MB, качено на 12.10.2018

pdf document

Техническа спецификация
pdf файл, 3,1 MB, качено на 12.10.2018

pdf document

Образци
pdf файл, 896,7 KB, качено на 12.10.2018

pdf document

Образци - word
doc файл, 440,0 KB, качено на 12.10.2018

doc document

Доклад, утвърден на 22.10.2018 г.
pdf файл, 3,9 MB, качено на 22.10.2018

pdf document

Договор №93-00-123/30.10.2018 г. със СИЕНСИС АД
pdf файл, 7,3 MB, качено на 16.11.2018

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,6 MB, качено на 16.11.2018

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 771,7 KB, качено на 03.12.2018

pdf document