Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 29 Ян. 2010

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29 Ян. 2010

На 29.01.2010 г. от 16:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в открития с Решение № РД-04-01/05.01.2010 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Обучение по английски език”.