Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 27 Окт. 2010

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27 Окт. 2010

На 28.10.2010 г. от 12:30 часа в сградата на Агенция по вписванията, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в откритата с Решение № РД-04-18/16.08.2010 г. на и. д. изпълнителен директор на Агенция по вписванията процедура с предмет: „Доставка на сървър за масив за съхранение на данни за развитие и разширение на Търговския регистър”.