Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 4 Дек. 2013

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4 Дек. 2013

Агенция по вписванията обявява, че на 05.12.2013 г. от 14:00 часа, ще бъдат отворени ценови предложения на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Преустройство и реконструкция на помещения предоставени на Агенция по вписванията” по обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Основен ремонт на покривна конструкция и преустройство на 3 етаж от административна сграда, заедно с едноетажна постройка към нея, находяща се на ул. „Александър Стамболийски” № 7, гр. Враца”; Обособена позиция 2 – ”Ремонт на помещения в административна сграда, предоставена за дейността на Агенция по вписванията, находяща се на пл. „Николай Хайтов” № 8, гр. Асеновград”; Обособена позиция № 3 – „Ремонт на помещение в административна сграда намираща се на ул. „Г. Димитров” № 4, гр. Трън”.