Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 4 Дек. 2013

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4 Дек. 2013

Агенция по вписванията информира, че на 05.12.2013 г. от 11:00 часа ще се проведе публично заседание по отваряне на ценови предложения на участниците в процедура с предмет: „Доставка и внедряване на автоматизирана, единна деловодна система за документооборота и доставка, конфигуриране, инсталация и тестване на сървър за единна деловодна система за документооборота на Агенция по вписванията”.