Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 4 Май 2010

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4 Май 2010

На 04.05.2010 г. от 14:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в откритата с Решение № РД-03-01/12.03.2010 г. на и. д. изпълнителен директор на Агенция по вписванията процедура, с предмет: „Усъвършенстване на информационната система на Търговския регистър и адаптиране към изискванията на българското и реципираното европейско законодателство”.