Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 2 Авг. 2010

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2 Авг. 2010

На 02.08.2010 г. от 16:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в откритата с Решение № РД-04-15/11.06.2010 г. на и. д. изпълнителен директор на Агенция по вписванията процедура с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”.