Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 23 Ноев. 2012

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23 Ноев. 2012

Извършване на преводи от български на английски език и обратно и от български език на руски език и обратно на запитвания на потребители на информационния сайт на Агенция по вписванията за подпомагане на българските и чуждите граждани в процеса на придобиване и управление на недвиджими имоти на територията на страната

Покана
външна връзка

 document

Ценово предложение,
doc файл, 67,5 KB, качено на 23.11.2012

doc document

Оферта,
doc файл, 43,5 KB, качено на 23.11.2012

doc document

Методика,
doc файл, 45,5 KB, качено на 23.11.2012

doc document

Указания,
doc файл, 31,0 KB, качено на 23.11.2012

doc document

Техническо задание,
doc файл, 42,0 KB, качено на 23.11.2012

doc document

Техническо предложение,
doc файл, 71,0 KB, качено на 23.11.2012

doc document