Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 15 Окт. 2012

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15 Окт. 2012

Извършване на анализ на текущото състояние на информационната система на търговския регистър, степента на съответствие на предлаганата функционалност с изискванията на законодателството и изготвяне на техническо задание за развитие и оптимизиране на информационната система на търговския регистър

Покана
външна връзка

 document

Методика,
doc файл, 143,5 KB, качено на 15.10.2012

doc document

Техническо задание,
doc файл, 82,5 KB, качено на 15.10.2012

doc document

Указания,
doc файл, 94,5 KB, качено на 15.10.2012

doc document

Образец на ценовото предложение,
doc файл, 72,5 KB, качено на 15.10.2012

doc document

Техническо предложение,
doc файл, 54,5 KB, качено на 15.10.2012

doc document