Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 8 Юли 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17 Авг. 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-03-6 от 2015

Обявление за приключване на договор - 93-00-109/06.11.2015 г. "Стемо"ООД, ОП 1

Обявление за приключване на договор - 93-00-110/06.11.2015 г. "Стемо"ООД, ОП 2

Обявление за приключване на договор - 93-00-111/06.11.2015 г. "Сапиент"ЕООД, ОП 3

Обявлене за приключване на договор - 93-00-112/06.11.2015 г. "Стемо" ООД, ОП 4 и Решение

Документация за участие
zip файл, 538,7 KB, качено на 08.07.2015

zip document

Разяснения
pdf файл, 23,8 KB, качено на 31.07.2015

pdf document

Протокол 1
pdf файл, 2,3 MB, качено на 01.09.2015

pdf document

Протокол №2
pdf файл, 1,7 MB, качено на 14.10.2015

pdf document

Протокол №3
pdf файл, 758,3 KB, качено на 14.10.2015

pdf document

Решение
pdf файл, 1,2 MB, качено на 14.10.2015

pdf document

Договор по ОП 1
pdf файл, 633,8 KB, качено на 19.11.2015

pdf document

Договор по ОП 2
pdf файл, 629,3 KB, качено на 19.11.2015

pdf document

Договор по ОП 3
pdf файл, 620,7 KB, качено на 19.11.2015

pdf document

Договор по ОП 4
pdf файл, 612,9 KB, качено на 19.11.2015

pdf document

Решение
външна връзка

 document

Обявление
външна връзка

 document