Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 21 Ноев. 2013

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21 Ноев. 2013

Решение
външна връзка

 document

Обявление
външна връзка

 document

Техническо задание,
doc файл, 99,0 KB, качено на 21.11.2013

doc document

Ценово предложение,
doc файл, 27,5 KB, качено на 21.11.2013

doc document

Проект на договора,
doc файл, 88,0 KB, качено на 21.11.2013

doc document

Указание,
doc файл, 120,5 KB, качено на 21.11.2013

doc document

Образец на списък с договори,
doc файл, 33,5 KB, качено на 21.11.2013

doc document

Образец на информационен лист,
doc файл, 32,5 KB, качено на 21.11.2013

doc document

Пояснение,
pdf файл, 106,4 KB, качено на 21.11.2013

pdf document

Пояснение 1,
pdf файл, 232,4 KB, качено на 21.11.2013

pdf document

Пояснение 2,
pdf файл, 183,9 KB, качено на 21.11.2013

pdf document