Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 30 Май 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12 Юни 2019

По Обособена позиция №1 по открита процедура на Централния орган за покупки с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, Рамково споразумение №СПОР-4/18.04.2019 г.

Вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП. №1362 в СЕВОП.

Прогнозна стойност: 300 000,00 лв. /триста хиляди лв./

Отваряне на ценовите предложения: 21.06.2019 г., 11:00 ч.

Покана
pdf файл, 3,3 MB, качено на 30.05.2019

pdf document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
docx файл, 18,9 KB, качено на 30.05.2019

docx document

Списък с адреси
xlsx файл, 22,4 KB, качено на 30.05.2019

xlsx document

Проект на договор
docx файл, 59,7 KB, качено на 30.05.2019

docx document