Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 25 Юни 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4 Авг. 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 93-00-140/14

Обособена позиция I: Доставка на тонери, барабани и девелопери за копирни машини, налични в Агенция по вписванията. 2. Обособена позиция II: Доставка на тонери и барабани за принтери, налични в Агенция по вписванията.

Обявление за приключване на договор за ОП 93-00-42/27.06.2017 г. с "Тимекс-БГ" ООД

Обявление за приключване на договор за ОП 93-00-43/27.06.2017 г. с "Роел-98" ООД

оферта - образец 14.doc
doc файл, 38,5 KB, качено на 10.07.2015

doc document

Пълно описание и Техническа спецификация
docx файл, 37,0 KB, качено на 25.06.2015

docx document

Методика
rtf файл, 73,1 KB, качено на 25.06.2015

rtf document

Указания
doc файл, 152,0 KB, качено на 25.06.2015

doc document

Административни сведения на участника
doc файл, 15,5 KB, качено на 25.06.2015

doc document

Декларация по чл. 47, ал. 9. от ЗОП
doc файл, 47,0 KB, качено на 25.06.2015

doc document

Декларация за подизпълнители
doc файл, 37,0 KB, качено на 25.06.2015

doc document

Декларация от подизпълнителя
doc файл, 34,5 KB, качено на 25.06.2015

doc document

Списък на услугите
doc файл, 45,0 KB, качено на 25.06.2015

doc document

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП
doc файл, 33,5 KB, качено на 25.06.2015

doc document

Декларация за валидност на офертата
doc файл, 32,0 KB, качено на 25.06.2015

doc document

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗОП
doc файл, 45,5 KB, качено на 25.06.2015

doc document

Декларация за съгласие с проекта на договор
doc файл, 28,0 KB, качено на 25.06.2015

doc document

Декларация за конфиденциалност
doc файл, 33,0 KB, качено на 25.06.2015

doc document

Ценово предложение по ОП 1
doc файл, 63,0 KB, качено на 25.06.2015

doc document

Ценово предложение по ОП 2
doc файл, 61,5 KB, качено на 25.06.2015

doc document

Проект на договор
docx файл, 30,9 KB, качено на 25.06.2015

docx document

Разяснение
pdf файл, 42,1 KB, качено на 27.07.2015

pdf document

Протокол 1
pdf файл, 2,1 MB, качено на 07.09.2015

pdf document

Протокол 2
pdf файл, 4,2 MB, качено на 07.09.2015

pdf document

Протокол
pdf файл, 4,6 MB, качено на 21.03.2016

pdf document

Решение
pdf файл, 417,7 KB, качено на 07.09.2015

pdf document

Решение
pdf файл, 752,6 KB, качено на 21.03.2016

pdf document

Договор по ОП 1
pdf файл, 11,7 MB, качено на 13.07.2016

pdf document

Договор по ОП 2
pdf файл, 5,5 MB, качено на 13.07.2016

pdf document

Плащания по договорите - с ДДС
xlsx файл, 9,7 KB, качено на 06.04.2017

xlsx document