Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 16 Юни 2011

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16 Юни 2011

Обявление
външна връзка

 document

Решение
външна връзка

 document

Указания за участие в процедурата,
doc файл, 137,5 KB, качено на 16.06.2011

doc document

Проект на договора,
doc файл, 179,0 KB, качено на 16.06.2011

doc document

Образец на техническото предложение,
doc файл, 27,0 KB, качено на 16.06.2011

doc document

Образец на оферта,
doc файл, 30,5 KB, качено на 16.06.2011

doc document

Образец на ценово предложение,
doc файл, 33,5 KB, качено на 16.06.2011

doc document

Образец на оценителен лист №1,
doc файл, 71,5 KB, качено на 16.06.2011

doc document

Образец на оценителен лист №2,
doc файл, 2,0 KB, качено на 16.06.2011

doc document

Образец на оценителен лист №3,
doc файл, 102,0 KB, качено на 16.06.2011

doc document