Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 6 Дек. 2013

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6 Дек. 2013

Поканата е оттеглена от АОП и поръчката се прекратява

Покана
външна връзка

 document

Техническо задание,
doc файл, 77,0 KB, качено на 06.12.2013

doc document

Изисквания към участниците,
doc файл, 37,5 KB, качено на 06.12.2013

doc document

Образец на декларации,
doc файл, 30,0 KB, качено на 06.12.2013

doc document