Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 15 Юни 2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29 Юни 2017

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)“  -  по Рамково споразумение №СПОР-9/30.05.2017 г., сключено по обособена позиция 1 на обществена поръчка на ЦОП  „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”

 

Обявление за възложена поръчка: към РОП

Обявление за приключване на договор: към РОП861915 към 00210-2016-0013

Покана
pdf файл, 630,9 KB, качено на 15.06.2017

pdf document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
docx файл, 18,7 KB, качено на 15.06.2017

docx document

Списък на териториалните звена
docx файл, 22,8 KB, качено на 15.06.2017

docx document

Проект на договор
docx файл, 61,3 KB, качено на 15.06.2017

docx document

Списък консумативи и брой - коригиран!
xlsx файл, 13,9 KB, качено на 29.06.2017

xlsx document

Протокол №1
pdf файл, 439,4 KB, качено на 05.07.2017

pdf document

Доклад, утвърден 19.07.2017 г.
pdf файл, 1,4 MB, качено на 21.07.2017

pdf document

Решение №РД-03-2/21.07.2017 г. за избор на изпълнител
pdf файл, 151,6 KB, качено на 21.07.2017

pdf document

Договор по ОП 1 с "Ронос" ООД №93-00-97/21.08.2017
pdf файл, 4,0 MB, качено на 28.08.2017

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 517,1 KB, качено на 06.02.2019

pdf document