Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 8 Фев. 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28 Фев. 2019

Копирна хартия A4, клас А - висококачествена хартия за всички видове офис устройства /пакет 500 листа/ - 28 000 пакета; Копирна хартия A3 - висококачествена хартия за всички видове офис устройства /пакет 500 листа/ - 1000 пакета.

00447-2019-0001

Решение за откриване: към РОП

Обявление за откриване: към РОП

Съобщение за дата на отваряне на офертите: 05.03.2019 г., 14:00 ч.

Обявление за възложена поръчка: към РОП

Обявление за приключен договор: към РОП

Решение за откриване
pdf файл, 903,1 KB, качено на 08.02.2019

pdf document

Обявление за откриване
pdf файл, 1,3 MB, качено на 08.02.2019

pdf document

ЕЕДОП
zip файл, 86,6 KB, качено на 08.02.2019

zip document

Техническа спецификация
pdf файл, 1,8 MB, качено на 08.02.2019

pdf document

Документация, проект на договор
pdf файл, 1,5 MB, качено на 08.02.2019

pdf document

Декларация чл. 59 ЗМИП (Приложение №2 от ППЗМИП)
docx файл, 26,2 KB, качено на 08.02.2019

docx document

Съобщение за отваряне на офертите
pdf файл, 1,7 MB, качено на 21.02.2019

pdf document

Доклад, утвърден на 08.03.2019 г.
pdf файл, 1,6 MB, качено на 12.03.2019

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,5 MB, качено на 03.04.2019

pdf document

Обявление за приключен договор
pdf файл, 745,4 KB, качено на 21.08.2019

pdf document