Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 11 Март 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15 Април 2019

Обособена позиция 1: Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията. Обособена позиция 2: Доставка на климатични системи (прецизни климатизатори) за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията

РОП №2019-00447-0002

Решение за откриване: към РОП

Обявление: към РОП - 899804; към ОВ на ЕС - 2019/S 050-114426

Решение за за одобряване на обявление за изменение: към РОП902864

Обявление за възложена поръчка по ОП 1: към РОП; към ОВЕС

Обявление за приключване на договор по ОП 1: към РОП

Обявление за възложена поръчка по ОП 2: към РОП; към ОВЕС

Обявление за приключване на договор по ОП 2: към РОП

Решение за откриване №РД-04-4/06.03.2019 г.
pdf файл, 924,6 KB, качено на 11.03.2019

pdf document

Обявление
pdf файл, 3,5 MB, качено на 11.03.2019

pdf document

Документация
docx файл, 96,8 KB, качено на 11.03.2019

docx document

Техническа спецификация - ОП 2 - климатизатори
docx файл, 33,6 KB, качено на 11.03.2019

docx document

Техническо предложение - ОП 1
docx файл, 22,9 KB, качено на 11.03.2019

docx document

Техническо предложение - ОП 2
docx файл, 22,4 KB, качено на 11.03.2019

docx document

Ценово предложение - ОП 1
docx файл, 34,0 KB, качено на 11.03.2019

docx document

Ценово предложение ОП 2
doc файл, 64,0 KB, качено на 13.03.2019

doc document

Договор ОП 1 - образец
docx файл, 91,8 KB, качено на 11.03.2019

docx document

Договор ОП 2 - образец
docx файл, 92,7 KB, качено на 11.03.2019

docx document

Декларация чл. 59, ал. 1, т. 3 ЗМИП
docx файл, 26,9 KB, качено на 11.03.2019

docx document

ЕЕДОП
zip файл, 89,4 KB, качено на 13.03.2019

zip document

Решение за изменение №РД-04-6/22.03.2019
pdf файл, 15,0 MB, качено на 25.03.2019

pdf document

Доклад, утвърден на 26.06.2019 г.
pdf файл, 3,8 MB, качено на 17.07.2019

pdf document

Обявление за приключване на договор - ОП 1
pdf файл, 923,5 KB, качено на 07.01.2020

pdf document

Обявление за възложена поръчка по ОП 2
pdf файл, 1,5 MB, качено на 08.01.2020

pdf document

Обявление за приключване на договор по ОП 2
pdf файл, 261,2 KB, качено на 02.10.2020

pdf document