Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 15 Ноев. 2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6 Дек. 2016

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-03-17/2016

Процедура: публично състезание

Доставка на следното мрежово оборудване: 2 бр. „VPN маршрутизатор и VoIP шлюз за регионален офис”; 12 бр. „VPN маршрутизатор и VoIP шлюз за регионален офис” и 12 бр. „Комутатор за регионален офис“.

Доставяната техника е предназначена за подмяна на съществуващи маршрутизатори и комутатори в част от регионалните офиси на агенцията. Оборудването в тези офиси не поддържа необходимата VPN производителност и функции за осигуряване на нормалната работа на потребителите с информационните системи на агенцията.

Съществуващото оборудване вече не се произвежда и за него не се предлага хардуерна и софтуерна поддръжка от производителите.

Към доставката се включват всички необходими дейности като транспорт, труд и др. по доставяне на техниката на мястото за изпълнение на поръчката.

Доставената техника трябва да бъде инсталирана, конфигурирана и въведена в експлоатация по заявка на Възложителя за посочени от него регионални офиси.

Доставената техника трябва да бъде с осигурена безплатна гаранционна поддръжка на мястото на експлоатация и за период не по-къс от посочения в техническите спецификации на Възложителя.

Документация
docx файл, 77,5 KB, качено на 15.11.2016

docx document

Пълно описание и Техн спецификации
doc файл, 276,0 KB, качено на 15.11.2016

doc document

O_3_Ценово предложение
doc файл, 66,5 KB, качено на 15.11.2016

doc document

O_2_Техническо предложение.doc
doc файл, 79,0 KB, качено на 15.11.2016

doc document

Договор
docx файл, 54,5 KB, качено на 15.11.2016

docx document

Протокол №1
pdf файл, 86,3 KB, качено на 14.12.2016

pdf document

Протокол №2
pdf файл, 102,7 KB, качено на 14.12.2016

pdf document

Писмо покана
pdf файл, 41,1 KB, качено на 14.12.2016

pdf document

Обявление
външна връзка

 document

Протокол №3
docx файл, 20,5 KB, качено на 19.12.2016

docx document

ДОКЛАД.docx
docx файл, 27,8 KB, качено на 29.12.2016

docx document

Решение №РД-04-17_29.12.2016 г.
pdf файл, 55,7 KB, качено на 29.12.2016

pdf document

Договор №93-00-3/23.01.2017 г. с "Телелинк" ЕАД
pdf файл, 4,9 MB, качено на 23.01.2017

pdf document