Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 29 Септ. 2011

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29 Септ. 2011

Обявление
външна връзка

 document

Решение
външна връзка

 document

Съдържание,
doc файл, 50,5 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Пълно описание на обхвата на поръчката,
doc файл, 42,5 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Техническо задание спецификации,
doc файл, 152,0 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Указания за участие в процедурата,
doc файл, 152,5 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Образец на техническа оферта,
doc файл, 41,0 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Образец на ценова оферта,
doc файл, 33,0 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Образец на информационен лист,
doc файл, 32,5 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Образец на списък с договори,
doc файл, 33,5 KB, качено на 29.09.2011

doc document

Проект на договор,
doc файл, 111,5 KB, качено на 29.09.2011

doc document