Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 15 Окт. 2012

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15 Окт. 2012

Решение
външна връзка

 document

Обявление
външна връзка

 document

Указания към участниците,
doc файл, 122,5 KB, качено на 15.10.2012

doc document

Проект на договор,
doc файл, 109,0 KB, качено на 15.10.2012

doc document

Пълно описание,
doc файл, 41,0 KB, качено на 15.10.2012

doc document

Техническо задание,
doc файл, 127,5 KB, качено на 15.10.2012

doc document

Методика за оценка,
doc файл, 40,5 KB, качено на 15.10.2012

doc document

Образец на ценово предложение,
doc файл, 27,0 KB, качено на 15.10.2012

doc document

Образец на списък с договори,
doc файл, 33,5 KB, качено на 15.10.2012

doc document

Образец на информационен лист,
doc файл, 32,5 KB, качено на 15.10.2012

doc document