Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 13 Дек. 2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3 Ян. 2017

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-04-37/16

Процедура: публично състезание

Обособена позиция 1          Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионална дирекция – София

Обособена позиция 2          Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионална дирекция – Пловдив

Обособена позиция 3          Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионална дирекция – Варна

Обособена позиция 4          Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионална дирекция – Бургас

Обособена позиция 5          Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионална дирекция – Велико Търново

Обособена позиция 6          Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионална дирекция – Враца

Техническа спецификация
doc файл, 184,0 KB, качено на 13.12.2016

doc document

Документация
docx файл, 80,8 KB, качено на 13.12.2016

docx document

Договор
docx файл, 46,5 KB, качено на 13.12.2016

docx document

O_1_Образец ЕЕДОП корици и подвързване
doc файл, 216,5 KB, качено на 13.12.2016

doc document

O_2_Техническо предложение
doc файл, 79,5 KB, качено на 13.12.2016

doc document

O_3_Ценово предложение
doc файл, 58,0 KB, качено на 13.12.2016

doc document

Обявление
външна връзка

 document

Протокол 1
docx файл, 46,2 KB, качено на 01.02.2017

docx document

Протокол 2
docx файл, 33,4 KB, качено на 15.02.2017

docx document

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
docx файл, 14,2 KB, качено на 15.02.2017

docx document

Протокол 3
docx файл, 34,9 KB, качено на 23.02.2017

docx document

Доклад
docx файл, 49,3 KB, качено на 24.02.2017

docx document

Решение за избор на изпълнител
pdf файл, 1,0 MB, качено на 17.03.2017

pdf document

Обявление за възложена поръчка - към страницата на АОП