Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 15 Май 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

6 (шест) обособени позиции

открита процедура

00447-2019-0003: към РОП

Решение №РД-04-7/07.05.2019 г., изпращане към ОВЕС: 13.05.2019 г., публикувано на 15.05.2019 г.: към РОП

Обявление №92-04-10/07.05.2019 г., изпращане към ОВЕС: 13.05.2019 г.,публикувано на 15.05.2019 г.: към ОВЕСкъм РОП

Отваряне на ценови предложения: 16.07.2019г. 14.00. ч.

Обявление за възложена поръчка: към РОП; към ОВЕС

Обявление за приключване на договор: ОП 1; ОП 2ОП 3; ОП 4; ОП 5; ОП 6

Решение №РД-04-7/07.05.2019 г.
pdf файл, 519,3 KB, качено на 15.05.2019

pdf document

Обявление
pdf файл, 1,1 MB, качено на 15.05.2019

pdf document

Технически спецификации
docx файл, 68,0 KB, качено на 15.05.2019

docx document

Документация
docx файл, 139,2 KB, качено на 15.05.2019

docx document

Декларация Приложение №2 от ППЗМИП
docx файл, 26,9 KB, качено на 15.05.2019

docx document

ЕЕДОП
zip файл, 90,0 KB, качено на 22.05.2019

zip document

Протокол 1 от 25.06.2019
pdf файл, 537,2 KB, качено на 09.08.2019

pdf document

Протокол 2 от 26.06.2019
pdf файл, 601,1 KB, качено на 09.08.2019

pdf document

Протокол 3 от 16.07.2019 г.
pdf файл, 1,3 MB, качено на 09.08.2019

pdf document

Доклад, утвърден на 30.07.2019 г.
pdf файл, 2,2 MB, качено на 09.08.2019

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 3,1 MB, качено на 07.10.2019

pdf document

Договори ОП 1 - ОП 3
pdf файл, 16,5 MB, качено на 07.10.2019

pdf document

Договори ОП 4 - ОП 6
pdf файл, 16,7 MB, качено на 07.10.2019

pdf document

Обявление за изменение - ОП 2 - Пловдив
pdf файл, 313,0 KB, качено на 02.09.2020

pdf document