Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 17 Юни 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22 Юли 2019

Открита процедура. Обща стойност: 380 000 лв. Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации – 175 броя; прогнозна стойност: 230 000 лв. Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на 60 броя принтери и 50 броя копирни машини; прогнозна стойност: 150 000 лв.

00447-2019-0006: към РОП

Решение №РД-04-11/06.06.2019 г.: към РОП

Обявление №92-03-24/19: към РОП

Обявление: към "Официален вестник" на ЕС

Решение за прекратяване №РД-04-13/24.06.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – прекратена: към „Официален вестник“ на ЕС; към РОП

 

 

Решение за откриване Решение №РД-04-11/06.06.2019 г.
pdf файл, 605,1 KB, качено на 17.06.2019

pdf document

Обявление
pdf файл, 1,1 MB, качено на 17.06.2019

pdf document

Документация
doc файл, 581,0 KB, качено на 17.06.2019

doc document

Техническа спецификация
pdf файл, 16,7 MB, качено на 17.06.2019

pdf document

Решение за прекратяване №РД-04-13/24.06.2019 г.
pdf файл, 305,4 KB, качено на 24.06.2019

pdf document