Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 20 Авг. 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Доставка на компютри, принтери, скенери, копирни машини и друга техника за нуждите на Агенция по вписванията

Прогнозна стойност: 380 000,00 лв. без ДДС

 Обособена позиция 1 – Доставка на компютърни конфигурации - доставка и гаранционно сервизно обслужване на 250 броя компютри и монитори; Прогнозна стойност: 250 000,00 лв. без ДДС

Обособена позиция 2 – Доставка на копирни машини и принтери: доставка на 60 броя принтери и 50 броя копирни машини. Прогнозна стойност: 130 000,00 лв.

Към РОП: 00447-2019-0009

Решение за откриване: към РОП

Обявление за откриване: към РОП; към ОВЕС

Решение за откриване №РД-04-26/26.08.2019 г.
pdf файл, 895,9 KB, качено на 28.08.2019

pdf document

Обявление
pdf файл, 3,2 MB, качено на 28.08.2019

pdf document

Документация
doc файл, 574,5 KB, качено на 28.08.2019

doc document

Техническа спецификация
pdf файл, 472,0 KB, качено на 28.08.2019

pdf document

ЕЕДОП
zip файл, 85,0 KB, качено на 28.08.2019

zip document

Разяснения по обособена позиция 2
pdf файл, 319,2 KB, качено на 17.09.2019

pdf document