Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 30 Юни 2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30 Юни 2014

Ценово предложение,
doc файл, 54,0 KB, качено на 30.06.2014

doc document

Образец декларации чл. 47,
doc файл, 47,5 KB, качено на 30.06.2014

doc document

Образец на договор,
doc файл, 116,0 KB, качено на 30.06.2014

doc document

Декларация за финансови изисквания,
doc файл, 37,5 KB, качено на 30.06.2014

doc document

Информационен лист,
doc файл, 32,5 KB, качено на 30.06.2014

doc document

Методика,
doc файл, 39,5 KB, качено на 30.06.2014

doc document

Списък с договори,
doc файл, 34,5 KB, качено на 30.06.2014

doc document

Указания,
doc файл, 119,5 KB, качено на 30.06.2014

doc document

Техническо задание,
doc файл, 327,5 KB, качено на 30.06.2014

doc document

Пояснение,
pdf файл, 84,0 KB, качено на 30.06.2014

pdf document

Решение за прекратяване,
pdf файл, 304,4 KB, качено на 30.06.2014

pdf document