Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 10 Дек. 2012

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10 Дек. 2012

Обявление
външна връзка

 document

Решение
външна връзка

 document

Документация,
doc файл, 428,5 KB, качено на 10.12.2012

doc document

Списък с адреси,
xls файл, 46,5 KB, качено на 10.12.2012

xls document

Образец на заявка,
xls файл, 38,5 KB, качено на 10.12.2012

xls document

Образец на ценово предложение,
xls файл, 41,5 KB, качено на 10.12.2012

xls document

Техническо предложение,
xls файл, 45,5 KB, качено на 10.12.2012

xls document