Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 26 Юни 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7 Авг. 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-06-23/2015

Процедура: открита

Пълно описание
docx файл, 24,6 KB, качено на 09.07.2015

docx document

Техническа спецификация
docx файл, 80,9 KB, качено на 09.07.2015

docx document

Указания
docx файл, 43,3 KB, качено на 09.07.2015

docx document

Проект на договор
docx файл, 34,7 KB, качено на 09.07.2015

docx document

Заявка
xls файл, 51,0 KB, качено на 09.07.2015

xls document

Документация
docx файл, 51,2 KB, качено на 09.07.2015

docx document

Техническо предложение
docx файл, 46,8 KB, качено на 09.07.2015

docx document

Ценово предложение
docx файл, 29,6 KB, качено на 09.07.2015

docx document

Протокол 1
pdf файл, 1,1 MB, качено на 15.10.2015

pdf document

Протокол 2
pdf файл, 441,6 KB, качено на 16.10.2015

pdf document

Решение
pdf файл, 474,9 KB, качено на 16.10.2015

pdf document

Договор
pdf файл, 6,0 MB, качено на 26.11.2015

pdf document

Решение за промяна
външна връзка

 document