Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 22 Май 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12 Юни 2019

Доставка на хигиенни материали, хигиенно-санитарни и почистващи препарати и други консумативи за нуждите на териториалните структури на Агенция по вписванията

Публично състезание; запазена поръчка по чл. 12 от ЗОП

00447-2019-0005: Към РОП

Решение за откриване №РД-04-9/17.05.2019 г.: към РОП

Обявление №92-06-12/17.05.2019 г.: към РОП

Отваряне на ценовите предложения: 24.06.2019 г., 11:00 ч.

Обявление за възложена поръчка: към РОП

Обявление за приклчване на договор: към РОП

Решение за откриване №РД-04-9/17.05.2019 г.
pdf файл, 924,2 KB, качено на 22.05.2019

pdf document

Обявление №92-06-12/17.05.2019 г.
pdf файл, 12,1 MB, качено на 22.05.2019

pdf document

ЕЕДОП
zip файл, 85,1 KB, качено на 22.05.2019

zip document

Документация
docx файл, 144,2 KB, качено на 27.05.2019

docx document

Протокол утвърден на 05.07.2019г.
pdf файл, 2,7 MB, качено на 08.07.2019

pdf document

Решение за определяне на Изпълнител РД-04-20
pdf файл, 384,2 KB, качено на 08.07.2019

pdf document

Договор №93-00-84/28.08.2019 г. с "Кукуда" ООД
pdf файл, 4,7 MB, качено на 30.08.2019

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 235,3 KB, качено на 12.11.2020

pdf document