Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 5 Юли 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30 Юли 2018

към АОП: 

Решение в РОП:

Обявление в РОП:

Обявление за възложена (прекратена) поръчка:

Решение
pdf файл, 920,7 KB, качено на 05.07.2018

pdf document

Обявение
pdf файл, 1,7 MB, качено на 05.07.2018

pdf document

Съдържание
doc файл, 59,5 KB, качено на 05.07.2018

doc document

Технически спецификации
doc файл, 410,0 KB, качено на 05.07.2018

doc document

Условия и ред за възлагане
pdf файл, 276,0 KB, качено на 05.07.2018

pdf document

Образец 1 - ЕЕДОП - електронна форма
zip файл, 90,3 KB, качено на 05.07.2018

zip document

Образец 2 - Декларация ЗМИП
docx файл, 18,5 KB, качено на 05.07.2018

docx document

Образец 3 - Техническо предложение
doc файл, 66,0 KB, качено на 05.07.2018

doc document

Образец 4 - Ценово предложение
doc файл, 62,0 KB, качено на 05.07.2018

doc document

Проект на договор
docx файл, 50,0 KB, качено на 05.07.2018

docx document

Разяснения
pdf файл, 219,4 KB, качено на 18.07.2018

pdf document

Протокол №1
pdf файл, 539,4 KB, качено на 10.08.2018

pdf document

Протокол №2
pdf файл, 467,7 KB, качено на 10.09.2018

pdf document

Доклад
pdf файл, 3,9 MB, качено на 10.09.2018

pdf document

Обявление за възложена поръчка (прекратена)
pdf файл, 1,6 MB, качено на 16.01.2019

pdf document