Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 18 Окт. 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията - открита проедура

00447-2019-0013: към РОП

Решение за откриване №РД-04-38/15.10.2019 г.: към РОП

Обявление: към РОП; към ОВЕС

Обявление за възложена поръчка: към РОП, към ОВЕС

Обявление за изменение на договор: към РОП, към ОВЕС

Решение за откриване №РД-04-38/15.10.2019 г.
pdf файл, 927,8 KB, качено на 18.10.2019

pdf document

Обявление
pdf файл, 16,2 MB, качено на 18.10.2019

pdf document

Техническа спецификация
doc файл, 425,0 KB, качено на 18.10.2019

doc document

Документация
docx файл, 100,5 KB, качено на 18.10.2019

docx document

ЕЕДОП
zip файл, 92,7 KB, качено на 18.10.2019

zip document

Проект на договор
docx файл, 58,2 KB, качено на 18.10.2019

docx document

Техническо предложение
doc файл, 63,5 KB, качено на 18.10.2019

doc document

Ценово предложение
doc файл, 61,5 KB, качено на 18.10.2019

doc document

Декларация КОНПИ
doc файл, 32,5 KB, качено на 18.10.2019

doc document

Декларация ЗМИП
docx файл, 27,3 KB, качено на 18.10.2019

docx document

Протокол от 23.12.2019 г.
pdf файл, 1,3 MB, качено на 23.12.2019

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,4 MB, качено на 06.03.2020

pdf document

Допълнително споразумение от 29.04.2021 г.
pdf файл, 364,9 KB, качено на 11.05.2021

pdf document

Обявление за изменение на договор
pdf файл, 429,6 KB, качено на 11.05.2021

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 1021,2 KB, качено на 17.12.2021

pdf document