Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 7 Ноев. 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Закупуване на 8 (осем) процесорни лицензи за окомплектоване и разгръщане на тестовите среди на системи Търговски регистър, Имотен регистър, Регистър на имуществените отношения на съпрузите и Регистър БУЛСТАТ с необходимите лицензи на Oracle Database Enterprise Edition и прилежащите й опции: Oracle Real Application Clusters, Oracle Partitioning, Oracle Diagnostics Pack и Oracle Tuning Pack.

Ид. № в АОП: 00447-2018-0005  

Към решението в АОП: 

Решение
pdf файл, 577,4 KB, качено на 07.11.2018

pdf document

Покана - подпис ЗЗЛД
pdf файл, 11,2 MB, качено на 07.11.2018

pdf document

Покана
pdf файл, 1,7 MB, качено на 07.11.2018

pdf document

Разяснения
pdf файл, 221,3 KB, качено на 12.11.2018

pdf document

Протокол от 20.11.2018 г.
pdf файл, 1,1 MB, качено на 20.11.2018

pdf document

Доклад, утвърден 28.11.2018
pdf файл, 4,9 MB, качено на 28.11.2018

pdf document

Протоколи от договаряне от 15.11.2018
pdf файл, 1,0 MB, качено на 28.11.2018

pdf document

Решение №РД-04-30 от 28.11.2018
pdf файл, 357,5 KB, качено на 28.11.2018

pdf document

Решение за прекратяване №РД-04-36 от 12.12.2018 г.
pdf файл, 588,5 KB, качено на 12.12.2018

pdf document