Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 6 Ноев. 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18 Ноев. 2019

Договаряне без публикуване на обявление - чл. 164, ал. 1, т. 4 от ЗОП (отбрана и сигурност)

Съобщение за участие на външно лице при подготовката на процедурата: към съобщението

Прогнозна стойност: 3 030 000,00 лв. без ДДС

  1.  Обособена позиция №1 „Мрежови устройства за балансиране на мрежовия трафик“ с максимална прогнозна стойност 450 000 лв. без ДДС
  2. Обособена позиция №2  „Мрежово и сървърно оборудване“ с максимална прогнозна стойност 1 170 000 лв. без ДДС
  3. Обособена позиция №3 „Модули за надграждане на дисков масив за съхранение на данни и система за изграждане на виртуализация на дисковите масиви“ с максимална прогнозна стойност  1 310 000 лв. без ДДС
  4. Обособена позиция №4 „Софтуерни лицензи за надграждане на съществуващите решения за сървърна виртуализация и за създаване на резервни копия за архивиране“ с максимална прогнозна стойност 100 000 лв. без ДДС 

00447-2019-0015: към РОП

Решение: към РОП 

Обявление за възложена поръчка: към РОП

Обявление за приключване на договор: към РОП: ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4

Решение за откриване №РД-04-41 от 12.11.2019 г.
pdf файл, 1,0 MB, качено на 12.11.2019

pdf document

Техническа спецификация - ОП 1
docx файл, 61,1 KB, качено на 12.11.2019

docx document

Техническа спецификация - ОП 2
docx файл, 114,2 KB, качено на 12.11.2019

docx document

Техническа спецификация - ОП 3
docx файл, 58,1 KB, качено на 12.11.2019

docx document

Техническа спецификация - ОП 4
docx файл, 49,9 KB, качено на 12.11.2019

docx document

Декларация чл. 157, ал. 2
doc файл, 40,5 KB, качено на 12.11.2019

doc document

Декларация чл. 157, ал. 1
doc файл, 34,5 KB, качено на 12.11.2019

doc document

Декларация КОНПИ
docx файл, 15,1 KB, качено на 12.11.2019

docx document

Декларация чл. 101 свързано лице
doc файл, 30,5 KB, качено на 12.11.2019

doc document

Декларация чл. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС
docx файл, 15,7 KB, качено на 12.11.2019

docx document

Договор - проект
docx файл, 64,2 KB, качено на 12.11.2019

docx document

Предложение за изпълнение
docx файл, 16,1 KB, качено на 12.11.2019

docx document

Представяне на участник
docx файл, 16,8 KB, качено на 12.11.2019

docx document

Списък на експерти
docx файл, 14,8 KB, качено на 12.11.2019

docx document

Ценово предложение
docx файл, 37,7 KB, качено на 12.11.2019

docx document

Технически спецификации - чл. 36а, ал. 3 ЗОП
pdf файл, 6,2 MB, качено на 12.11.2019

pdf document

Покана - чл. 36а, ал. 3 ЗОП
pdf файл, 4,8 MB, качено на 12.11.2019

pdf document

Доклад, утвърден на 22.11.2019 г.
pdf файл, 3,7 MB, качено на 22.11.2019

pdf document

Обявление за приключване на договор: ОП 1
pdf файл, 886,5 KB, качено на 14.01.2020

pdf document

Обявление за приключване на договор - ОП 3
pdf файл, 931,3 KB, качено на 14.01.2020

pdf document

Обявление за приключване на договор - ОП 4
pdf файл, 896,2 KB, качено на 14.01.2020

pdf document

Обявление за приключване на договор - ОП 2
pdf файл, 915,1 KB, качено на 26.02.2020

pdf document