Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 7 Юли 2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15 Юли 2020

Вътрешен конкурентен избор въз основа на Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. на Централния орган за покупки.

Прогнозна стойност: 12 500,00 лв. без ДДС.

Отваряне на оферти: 17.07.2020 г., 11:00 ч.

Поръчка №2116 в СЕВОП.

Отваряне на ценовите оферти: 22.07.2020 г., 10:30 ч.

Обявление за възложена поръчка: към РОП; към ОВЕС

Обявление за приключване на договор: към РОП

 

 

Покана
pdf файл, 3,3 MB, качено на 07.07.2020

pdf document

Разпределение
doc файл, 101,5 KB, качено на 07.07.2020

doc document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
doc файл, 27,0 KB, качено на 07.07.2020

doc document

Проект на договор
docx файл, 66,2 KB, качено на 07.07.2020

docx document

Образец на техническо предложение
docx файл, 22,6 KB, качено на 08.07.2020

docx document

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
doc файл, 22,0 KB, качено на 17.07.2020

doc document

Доклад, утвърден на 31.07.2020 г.
pdf файл, 2,0 MB, качено на 31.07.2020

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 483,9 KB, качено на 31.08.2020

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 315,6 KB, качено на 29.04.2021

pdf document