Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 19 Окт. 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31 Окт. 2018

Вътрешен конкурентен избор между изпълнителите по Рамково споразумение №СПОР-7/15.03.2018 г. на Министерство на финансите.

Прогнозна стойност: 55 000 лв. без ДДС

00210-2017-0013

Обявление за възложена поръчка:

Обявление за изменение (Поправка):

Обявление за приключване на договор:

Покана - подпис ЗЗЛД
pdf файл, 3,0 MB, качено на 19.10.2018

pdf document

Техническо предложение - образец
pdf файл, 421,9 KB, качено на 19.10.2018

pdf document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
docx файл, 20,0 KB, качено на 19.10.2018

docx document

Приложение 1б - Разпределение мебели и столове
pdf файл, 347,1 KB, качено на 19.10.2018

pdf document

Проект на договор
pdf файл, 405,4 KB, качено на 19.10.2018

pdf document

Ценово предложение - образец
pdf файл, 3,0 MB, качено на 19.10.2018

pdf document

Покана
pdf файл, 466,9 KB, качено на 19.10.2018

pdf document

Доклад, утвърден на 14.11.2018 г.
pdf файл, 1,9 MB, качено на 19.11.2018

pdf document

Договор №93-00-139/10.12.2018 с Кооперация "Панда"
pdf файл, 5,2 MB, качено на 10.12.2018

pdf document

Допълнително споразумение към договор
pdf файл, 325,4 KB, качено на 10.12.2018

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,4 MB, качено на 20.12.2018

pdf document

Обявление за изменение - 17.12.2018
pdf файл, 415,7 KB, качено на 20.12.2018

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 573,4 KB, качено на 21.08.2019

pdf document