Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 20 Дек. 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8 Ян. 2020

Доставка и монтаж на метални архивни шкафове - 350 бр., с 3 рафта, за нуждите на регионалните дирекции и Централно управление на Агенция по вписванията;
Доставка на посетителски столове - 30 бр.

Прогнозна стойност: 66 000,00 лв.

Отваряне на ценовите оферти: 16.01.2020 г., 10:00 ч.

Обявление за възложена поръчка: към РОП; към ОВЕС

Поправка на обявление за възлагане: към РОП; към ОВЕС

Обявление за приключване на договор: към РОП

Покана
pdf файл, 2,8 MB, качено на 20.12.2019

pdf document

Образец на техническо предложение
docx файл, 21,4 KB, качено на 20.12.2019

docx document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
docx файл, 20,0 KB, качено на 20.12.2019

docx document

Договор
docx файл, 65,8 KB, качено на 20.12.2019

docx document

Доклад, утвърден на 27.01.2020 г.
pdf файл, 469,4 KB, качено на 28.01.2020

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,4 MB, качено на 05.03.2020

pdf document

Обявление за приключен договор
pdf файл, 253,8 KB, качено на 23.04.2021

pdf document