Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 21 Ноев. 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16 Дек. 2019

Публично състезание; прогнозна стойност: 16 000,00 лв. без ДДС

00447-2019-0016: към РОП

Решение за откриване: към РОП

Обявление: към РОП

Обявление за възложена поръчка: към РОП

Обявление за приключване на договор: към РОП

Решение за откриване №РД-04-42 от 21.11.2019 г.
pdf файл, 943,0 KB, качено на 21.11.2019

pdf document

Обявление
pdf файл, 529,2 KB, качено на 21.11.2019

pdf document

Документация
docx файл, 188,0 KB, качено на 21.11.2019

docx document

ЕЕДОП
pdf файл, 91,3 KB, качено на 21.11.2019

pdf document

Техническа спецификация
docx файл, 30,5 KB, качено на 21.11.2019

docx document

ЕЕДОП - xml
xml файл, 148,3 KB, качено на 21.11.2019

xml document

Протокол №1 от 18.12.2019 г.
pdf файл, 395,3 KB, качено на 15.01.2020

pdf document

Протокол №2 от 20.12.2019 г.
pdf файл, 774,4 KB, качено на 15.01.2020

pdf document

Протокол №3 от 10.01.2020 г.
pdf файл, 391,1 KB, качено на 15.01.2020

pdf document

Протокол - окончателен, от 10.01.2020 г.
pdf файл, 1,4 MB, качено на 15.01.2020

pdf document

Договор №93-00-13 от 14.02.2020 г. с "МСМ груп 07" ЕООД
pdf файл, 10,6 MB, качено на 06.03.2020

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,5 MB, качено на 11.03.2020

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 255,4 KB, качено на 02.10.2020

pdf document