Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 4 Ноев. 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27 Ноев. 2019

Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Провадия и Служба по вписванията - Чепеларе 

Публично състезание

Обособена позиция 1: Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Провадия 

Обособена позиция 2: Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията - Чепеларе

00447-2019-0014: към РОП

Решение: към РОП

Обявление: към РОП

Обявление за възложена поръчка: към РОП

Обявление за изменение: ОП 1 и ОП2 в РОП

Обявление за приключване на договор: ОП 1 и ОП 2 в РОП

Технически спецификации
doc файл, 110,0 KB, качено на 25.10.2019

doc document

ЕЕДОП - xml
xml файл, 141,8 KB, качено на 25.10.2019

xml document

ЕЕДОП - pdf
pdf файл, 89,1 KB, качено на 25.10.2019

pdf document

Документация
docx файл, 162,4 KB, качено на 25.10.2019

docx document

Решение за откриване №РД-04-40 от 04.11.2019 г.
pdf файл, 1,0 MB, качено на 04.11.2019

pdf document

Обявление
pdf файл, 4,9 MB, качено на 04.11.2019

pdf document

Протоколи от 02.12.2019 г. и 05.12.2019 г.
pdf файл, 3,5 MB, качено на 06.12.2019

pdf document

Протокол - окончателен, утвърден на 06.12.2019 г.
pdf файл, 1,6 MB, качено на 06.12.2019

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,9 MB, качено на 07.01.2020

pdf document

Обявление за изменение - ОП 1 Провадия
pdf файл, 328,8 KB, качено на 27.07.2020

pdf document

Обявление за изменение - ОП 2 Чепеларе
pdf файл, 303,2 KB, качено на 27.07.2020

pdf document