Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 4 Март 2010

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4 Март 2010

На 08.03.2010 г. от 12:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в откритата с Решение № РД-04-02/15.01.2010 г. на и. д. изпълнителен директор на Агенция по вписванията процедура с предмет: „Създаване на електронен регистър, платформа за електронно обучение и разработване на програми и обучителни модули за он-лайн обучения”.