Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 14 Юни 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Кратко описание: Инвентаризация и анализ на наличните документни масиви на хартиен и електронен носител в архивните фондове на Агенция по вписванията.

Архивите, които трябва да се инвентаризират и анализират, са разпределени във всички служби по вписвания на Агенция по вписванията, разпределени в сто и тринадесет населени места в Република България. 

Срокът за изпълнението на договора е 6 (шест) месеца. 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева), без ДДС. 

Начин на възлагане: събиране на оферти с обява по чл. 186 и сл. от ЗОП.

Удължен срвок за получаване на оферти на осн. чл. 188, ал. 2 от ЗОП: до 29.06.2018 г., 17:00 ч.

 

Обява
pdf файл, 596,5 KB, качено на 14.06.2018

pdf document

Техническа спацификация, методика
pdf файл, 394,2 KB, качено на 14.06.2018

pdf document

Образци
pdf файл, 688,9 KB, качено на 14.06.2018

pdf document

Проект на договор
pdf файл, 529,6 KB, качено на 14.06.2018

pdf document

Списък на адреси на службите по вписвания
docx файл, 35,9 KB, качено на 15.06.2018

docx document

Протокол, утвърден на 16.07.2018 г.
pdf файл, 1,5 MB, качено на 17.07.2018

pdf document

Договор №93-00-98 от 25.07.2019 г. с "Димирома" ЕООД
pdf файл, 14,8 MB, качено на 01.08.2018

pdf document