Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 28 Ноев. 2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20 Дек. 2017

Обособена позиция 1: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране” Описание: Поддръжка на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране, използвани от АВ. Обособена позиция 2: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на активно и пасивно мрежово оборудване” Описание: Поддръжка на мрежово оборудване, използвано от АВ. Обособена позиция 3: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на настолни и преносими компютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания“ Описание: Поддръжка на компютри, офис оборудване, UPS, използвани от АВ. Обособена позиция 4: „ Извънгаранционна поддръжка и ремонт на високопроизводителни копирни машини” Описание: Поддръжка на копирни машини, използвани от АВ.

00447-2017-0006

Решение: към АОП

Обявление: към АОП

Съобщение за спиране

Съобщение за възобновяване на възлагането

Решение за удължаване на срока за събиране на оферти: към РОП

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Обявление за възложена поръчка - отменена

Решение за откриване №РД-04-12 от 22.11.2017 г.
pdf файл, 1011,8 KB, качено на 28.11.2017

pdf document

Обявление
pdf файл, 1,0 MB, качено на 28.11.2017

pdf document

Съдържание
doc файл, 62,0 KB, качено на 28.11.2017

doc document

Технически спецификации ОП 1
docx файл, 59,5 KB, качено на 28.11.2017

docx document

Технически спецификации ОП 2
docx файл, 113,9 KB, качено на 28.11.2017

docx document

Технически спецификации ОП 3
docx файл, 74,8 KB, качено на 28.11.2017

docx document

Технически спецификации ОП 4
docx файл, 47,7 KB, качено на 28.11.2017

docx document

Изисквания и указания
docx файл, 49,4 KB, качено на 28.11.2017

docx document

Проект на договор
doc файл, 96,0 KB, качено на 28.11.2017

doc document

Образец 1 - ЕЕДОП
doc файл, 212,5 KB, качено на 28.11.2017

doc document

Образец 2 - Декларация ЗМИП
docx файл, 18,2 KB, качено на 28.11.2017

docx document

Образец 3 - Техническо предложение
doc файл, 62,0 KB, качено на 28.11.2017

doc document

Образец 4 - Ценово предложение
doc файл, 58,5 KB, качено на 28.11.2017

doc document

Протокол 1 от 14.02. - 21.02.2018 г.
pdf файл, 1,4 MB, качено на 21.02.2018

pdf document

Обявление за възложена поръчка - отменена
pdf файл, 2,4 MB, качено на 20.04.2018

pdf document